Verhuur van de zalen

Beschikbaarheid
Overzicht van de tarieven
Bezoek van de zalen

De oude Hoeve Meert die in 1975 door het gemeentebestuur werd aangekocht, en die Hoeve Holleken werd genoemd, is bestemd om het socio-cultureel en sportief leven van de Linkebeekse gemeenschap te bevorderen. Vrijwilligers, lokale verenigingen en gemeentebestuur hebben samen geijverd om dit doel te bereiken.

Het heuvelachtig en bebost grondgebied beslaat 10 ha en omvat verschillende infrastructuren:

- een polyvalent verlicht grasperk van 43x23 m dat verschillende sporten toelaat. Ernaast een parking voor ongeveer 75 wagens, geïntegreerd in de omgeving.
- de boomgaard, afgeboord door machtige bomen, is de aangewezen plaats voor openluchtfeesten zoals de Verzusteringsfeesten, het Lentefeest, vlooienmarkten, sportaktiviteiten, openluchtconcerten,...
- een speelplein voor de kleintjes aangelegd naast kleine sportvoorzieningen.
- de binnenkoer is omringd door traditionele gebouwen, die typerend zijn voor een hoeve: de broodoven, gerestaureerd in 1978; de stallingen waarin het jeugdhuis "Peter Pan" was gevestigd;
- de schuur van ongeveer 200m2 met haar eiken gebinte met zicht op het glooiend landschap, die "Saint-Lambert-du-Lattay zaal" werd genoemd en waar privé en publieke feesten, spektakels, banketten of tentoonstellingen plaatshebben (mogelijkheid voor 180 zittende plaatsen of 200 rechtstaande personen voor een receptie).
- de stallingen zijn omgevormd tot een kleine zaal van 70 m2 (mogelijkheid voor 50 zittende plaatsen of 80 rechtstaande personen voor een receptie); de hooizolder is een toneelzaal geworden (met een capaciteit van 60 personen) met een scène, technische ruimte en scherm;
- ook een kleine aparte zaal van 42 m², die zich boven de ingang van het kerkhof bevindt en "Artiestenzaal" genoemd werd, is geschikt voor vergaderingen, workshops, recepties (mogelijkheid voor 40 zittende plaatsen of 50 rechtstaande personen voor een receptie),
- het woongedeelte bevat een conciërgerie, lokalen voor ateliers, uitgeruste keuken en technische lokalen.

In 1979 heeft de gemeente de vzw "Hoeve Holleken" opgericht, met als doel het beheer van de Hoeve, de coördinatie van de verschillende activiteiten en het bevorderen van de cultuur. De vzw organiseert tentoonstellingen, spektakels, concerten, voordrachten, themadagen en verleent bijstand aan culturele activiteiten georganiseerd door andere verenigingen.

Inlichtingen en reservatie: 0492.60.83.99 of verhuur@fermehollekenhoeve.bePrivé-gedeelte