De HOEVE HOLLEKEN is een plaats voor ontspanning en ontmoeting
en draagt zo bij aan het sociale en culturele leven in onze gemeente