Expo

26.11 > 28.11
De lof van onevenwichtigheid en instabiliteit – Beeldhouwwerken
Sculptures - 11:00 > 18:00
Gratis

Om plaats te vinden moet de schepping gesitueerd worden waar alles mogelijk is, op een plaats waar niets zeker is en in een ruimte die ruimte laat voor het onuitgesprokene, het onuitsprekelijke: wat niet onmiddellijk zichtbaar is, wat niet zeker is…

Een tentoonstellingsmoment zal de ruimte van de gevoelige openen. Wat Claude Régy noemt: “de latente staten”, een lege barst maar vol van het onverwachte…

U kunt ontroerd zijn, ontroerd of onverschillig, maar er zal een ontmoeting plaatsvinden  

ondanks onszelf, zitten we gevangen in een situatie die elke keer uniek is

 We nodigen u uit voor dit avontuur…


Vernissage : 25/ 11