Conferentie - Debat

17.05
20u WEERSTAAN AAN OORLOGSPROPAGANDA – Conferentie met Anne Morelli
Gratis

In samenwerking met le Théâtre du Tilleul

De conferentie tracht niet de ware informatie van valse te onderscheiden, maar wel de mechanismen die, vooral sinds de Eerste Wereldoorlog, zijn gebruikt om de publieke opinie te doen instemmen met de oorlogen die sindsdien zijn gevoerd. Deze mechanismen zijn terugkerend en zelfs van toepassing op de meest recente oorlogen.

Deze mechanismen kennen en kunnen identificeren, helpt om afstand te nemen van de overvloed aan informatie die ons overspoelt.

Anne Morelli is geschiedkundige, ere hoogleraar aan de ULB, waar ze “Historische Kritiek” doceerde. Zij is auteur van het boek “Principes élémentaires de propagande de guerre”.

Gratis inkom, gelieve te reserveren